info@vietfamilyhomestay.com +84 (0) 913 002 815 / (0) 915 921 915

Sa Pa & Bac Ha

3 Days / 4 Nights
 • Lao Cai
 • Hau Thao
 • Giang Ta Chai
 • Sa Pa
Reserve
$215$150

Hà Nội – Mai Châu – Hạ long Bay

7 days
 • Hà Tây
 • Perfume Pagoda
 • Mai Châu
 • Tràng An
 • Hạ long Bay
Reserve
$600$420

Sa Pa Discovery

2 Days / 3 Nights
 • Lao Cai
 • Thanh Kim
 • Sin Chai
 • Sa Pa
Reserve
$160$112

Mai Châu (Lác Village) – Mộc Châu Highland (Sơn La)

4 days
 • Mai Châu (Lác Village)
 • Pù Luông Nature Reserve
 • Mã River
 • Mộc Châu Highland (Sơn La)
Reserve
$225$158

EXPLORE TAM ĐẢO & BA BỂ LAKE

3 Days
 • Dai Lai Lake
 • Hua Ma Cave
 • Transport from & to Ha Noi or Noi Bai Airport
Reserve
$225$158

Perfume Pagoda Day Tour

9 - 10 Hours
 • Đáy River
 • Hương Tích Cave
 • Perfume Pagoda (Chùa Hương)
Reserve
$35

Ha Noi City Day Tour

7 - 8 Hours
 • West Lake
 • Ho Chi Minh’s Mausoleum
 • Temple of Literature
 • Bat Trang Ceramics Village
Reserve
$35

Vietnam – North to South

15 Days
 • Domestic Transportation Included
 • Accommodation Included
 • Group Discounts
Reserve
$1125

Hà Nội & Countryside

1 Day
 • Duyên Thái
 • Chuyên Mỹ
 • Phú Minh
Reserve
$45
12