info@vietfamilyhomestay.com +84 (0) 913 002 815 / (0) 915 921 915

TAM ĐẢO-BA BỂ LAKE-BẢN GIỐC WATERFALL-CAO BẰNG-PẮC BÓ-HÀ NỘI

4 Days
 • Ba Bể Lake
 • Pác Bó
 • Transport from & to Ha Noi or Noi Bai Airport
Reserve
$295

Tam Đao Mountain

2 Days
 • Dai Lai Lake
 • Ba Chua Thuong Ngan Temple
 • Transport from Ha Noi or Noi Bai Airport
Reserve
$115

Mai Châu – Pù Luông Nature Reserve & Mã River

3 days
 • Mai Châu
 • Pù Luông Nature Reserve
 • Mã River
Reserve
$169

Culinary Circuit Tour

4 days
 • Hà Tây
 • Perfume Pagoda
 • Mai Châu
 • Phù Yên
 • Xuân Sơn National Park
Reserve
$295
12